Home page
Iva Filova

Kráľovský žľab
obtiažnosť S3 (do 40 st., ), prevýšenie 800 m do Veľkej Studenej doliny.

fotogaléria - február 2005. Team: Bohuš Štofan, Ivana Filová, Vlado Dubecký.

Mapa doliny

Kráľovský žlab

.


v strednej časti žlabu

.


v hornej časti žľabu - Vlado

.